CER-TIZ

Firma CER-TIZ działa na terenie województwa wielkopolskiego, głównie na terenie powiatów: ostrowskiego, kaliskiego, pleszewskiego, krotoszyńskiego, ostrzeszowskiego a w przypadku dużych zleceń na terenie całego kraju i wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej (potocznie nazywany certyfikatem energetycznym) dla :

• lokali mieszkalnych;
• budynków jednorodzinnych;
• budynków wielorodzinnych;
• budynków usługowych;
• budynków przemysłowych.

Zapraszamy do współpracy !